BTW

Belasting Toegevoegde Waarde is een aparte belasting die bovenop de prijs van een product of dienst wordt gerekend. Het is een overheidsbelasting die geint wordt door de ondernemer (die over het algemeen winst maakt) en de BTW afdraagt.

De BTW is een wettelijke belasting. Dit houdt in dat het on-onderhandelbaar is.

Over de BTW zijn een aantal boeken geschreven, bekijk de boeken over BTW


Achtergrond informatie over BTW kunt u vinden op BTW Verhoging


Infobooks